Print

Wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking

Overeenkomstig het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 werd het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking gewijzigd op 27 april 2016. De tekst van dit wijzigingsdecreet verscheen op 17 juni 2016 in het Belgisch Staatsblad. De wijzigingen die betrekking hebben op de definitieve uittreding van de provincies uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, treden in werking op 1 januari 2019. Alle overige wijzigingen treden in werking 10 dagen na de publicatiedatum, dit is dus op 27 juni 2016.

De grootste wijzigingen houden samengevat hetvolgende in:

De mogelijkheid tot samenwerking met een private partner in sectoren energiedistributie en afval.

Een inbreng van privékapitaal in een opdrachthoudende vereniging in de sectoren afval en energiedistributie (op het gebied van energie met uitzondering van producenten en leveranciers) werd mogelijk gemaakt (art. 12 jo. art. 10 DIS).

Onder “inbreng” worden alle mogelijke vormen van inbreng in het maatschappelijk kapitaal van het intergemeentelijk samenwerkingsverband verstaan.

Deze nieuwe rechtsvorm krijgt als naam: “Opdrachthoudende vereniging met private deelname”.

De volledige uittreding van de provincies uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

In overeenstemming met de principes van de interne staatshervorming en de keuze voor een afslanking van de provincies opteert de Vlaamse Regering in het Vlaams regeerakkoord voor de volledige uittreding van de provincies uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

De definitieve uittreding zal op 1 januari 2019 een feit moeten zijn.

De versoepeling van de meervoudigheid van doelstellingen van de intergemeentelijke samenwerking.

Meervoudigheid van doelstellingen wordt in het DIS al toegestaan, zij het onderworpen aan vier beperkingen die respectievelijk terug te vinden zijn in de artikelen 3, 10, 12 en 38. Met de vermelde beperkingen heeft men willen voorkomen dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid zich door de formulering van de doelstellingen in vage en algemene termen met quasi alle doelstellingen van gemeentelijk belang zouden kunnen inlaten en daardoor als het ware, de facto een bijkomende bestuurslaag zouden gaan vormen.

De decreetswijziging schrapt de voorwaarde dat de doelstellingen een inhoudelijke of functionele samenhang moeten vertonen. Ze moeten wel helder en beperkend omschreven zijn.

Meer info over intergemeentelijke samenwerking op deze website

Meer info over intergemeentelijke samenwerking vindt u hier.

 

Nieuws & Artikels