Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten.

Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking te stimuleren bakent de Vlaamse Regering referentieregio’s af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

De kadernota van 9 oktober 2020 van de Vlaamse Regering geeft de visie op regiovorming weer en bevat een kaart met aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s.

De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Ook de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen stelden een advies op.

Lees het advies van de gouverneurs en de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio’s en het vervolgtraject vaststelt.

De Vlaamse overheid ondersteunt de regio’s op verschillende manieren. Zo verleende de Vlaamse Regering de VVSG een subsidie voor een Labo Regiovorming om een ontwikkeltraject uit te werken voor regio’s die nog geen lange traditie van samenwerking hebben, regionale doorbraakprojecten te realiseren en ondersteuning te bieden aan regio’s die hun bovenlokale ruimte willen saneren.

geografische kaart met Vlaamse regio's

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt uit waarom regiovorming belangrijk is en hoe hij dit wil stimuleren en ondersteunen.

Nieuws & artikels

Meer lezen

Vlaamse Regering verleent projectsubsidie aan VVSG voor Labo Regiovorming

Op 4 december 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarmee zij de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een projectsubsidie toekent voor de realisatie van een Labo Regiovorming.

Publicatiedatum
maandag 7 december 2020
Meer lezen
Meer lezen

Veelgestelde vragen over regiovorming online

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming weergeeft en het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode. We maakten een overzicht van veelgestelde vragen over regiovorming. Bekijk het overzicht in onze projectrubriek. We passen het overzicht trouwens regelmatig aan. Hou het dus zeker in de gaten.

Heb je nog vragen over regiovorming? Laat het ons zeker weten!

Publicatiedatum
vrijdag 27 november 2020
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering formuleert visie op en aanpak van regiovorming

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota over regiovorming goed. De nota bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
dinsdag 13 oktober 2020
Meer lezen

Pagina's

Meer informatie