Regelgeving regiovorming

12 maart 2021

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota goed. Deze bevat de definitieve indeling in referentieregio’s en stelt het vervolgtraject vast.

Lees de kadernota (pdf)

4 december 2020

Op 4 december 2020 volgde de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor het project Labo Regiovorming. De Regering kent een projectsubsidie van 897.000 euro toe aan de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voor de realisatie van een Labo Regiovorming. De subsidie wordt specifiek toegekend voor de uitbetaling van de personeels- en werkingskosten die betrekking hebben op het project zoals omschreven in de projectaanvraag.

Lees het besluit van de Vlaamse Regering

9 oktober 2020

De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 de kadernota  goed die de visie op regiovorming weergeeft en het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode.

Lees de kadernota