Print

Kaartmateriaal regiovorming

De kadernota regiovorming van 9 oktober 2020 bevat een kaart met een aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over de regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren. Ook de VVSG en de ministers van de Vlaamse sectorale beleidsdomeinen kregen een adviesvraag.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio’s. Er loopt nog een traject voor de regioafbakening in Limburg.

De basiskaart van Vlaanderen toont de gemeenten en hun ligging in de referentieregio’s. Je kan jouw gemeente zoeken en de ligging in een referentieregio vergelijken met andere regionale afbakeningen. Door een gemeente aan te duiden verschijnt een pop-up met een aantal regionale afbakeningen waaraan de gemeente deelneemt.

De volgende tabellen geven een overzicht van de voornaamste regionale afbakeningen voor Vlaanderen en per provincie, inclusief de afbakeningen die je in onderstaande kaart kan aanvinken. Dat overzicht is niet exhaustief. 

Bekijk snel op uw dichtstbijzijnde tablet of desktopcomputer!

Je bekijkt deze pagina best op een tablet of desktop

Zoek jouw gemeente

x