Kaartmateriaal regiovorming

De kadernota regiovorming van 9 oktober 2020 bevat een kaart met een aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over de regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren. Ook de VVSG en de ministers van de Vlaamse sectorale beleidsdomeinen kregen een adviesvraag.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed. Voor 4 van de 5 provincies werden de referentieregio’s afgebakend. Voor Limburg kwam er een vervolgtraject.

Op 4 februari 2022 besliste de Vlaamse Regering dat de 42 gemeenten van de provincie Limburg zullen behoren tot één referentieregio. Dit heeft als resultaat dat Vlaanderen verdeeld wordt in 15 referentieregio’s.

De volgende tabel geeft een overzicht van de definitieve indeling van gemeenten in referentieregio’s:

De volgende tabellen geven een overzicht van de voornaamste regionale afbakeningen voor Vlaanderen en per provincie, inclusief de afbakeningen die je in onderstaande kaart kan aanvinken. Dat overzicht is niet exhaustief. 

Bekijk snel op uw dichtstbijzijnde tablet of desktopcomputer!

Je bekijkt deze pagina best op een tablet of desktop

Zoek jouw gemeente

x