Afstemming van de bovenlokale samenwerking

In de nota aan de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 over regiovorming werd beslist om jaarlijks aan de Vlaamse Regering te rapporteren over de voortgang van het project regiovorming in al zijn facetten. Op vrijdag 8 juli 2022 werd de eerste voortgangsrapportering over het project regiovorming ter mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Op vrijdag 2 december 2022 werd een tweede overzicht gepubliceerd. 

De nota bevat ook een overzicht van samenwerkingsverbanden die binnen het toepassingsgebied van regiovorming vallen.