Adviezen over de afbakening van de referentieregio's

Voor de afbakening van de referentieregio’s waren in de eerste plaats de gemeenten aan zet. Om de discussie op gang te brengen nam de Vlaamse Regering in haar kadernota van 9 oktober 2020 een kaart op met 13 referentieregio’s. De fora waar burgemeesters elkaar regelmatig ontmoeten (burgemeestersoverleggen, hulpverleningszones, ...) vormden de basis voor deze aanzet tot afbakening. 

De kaart met referentieregio’s was nog niet de definitieve afbakening, maar vormde een startpunt voor discussie. Ze was richtinggevend en inspirerend voor het debat dat de gouverneurs voerden met de lokale besturen. Herkennen de besturen zich in deze afbakening of niet? De gouverneurs kregen de opdracht om de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren over de afbakening van de referentieregio’s.

Alle gouverneurs formuleerden een advies op basis van de input van lokale besturen:

De gouverneur van de provincie Limburg formuleerde een tweede advies (pdf - 1,27 MB) over een eventuele indeling van de provincie Limburg in referentieregio’s.

De ministers van de volgende Vlaamse sectorale domeinen stelden ook een advies op:

Ook VVSG schreef een advies als reactie op de nota van de Vlaamse regering van 9 oktober 2020.

De Vlaamse Regering heeft op basis van de adviezen de referentieregio’s definitief vastgelegd in de kadernota van 4 februari 2022 (pdf - 1,28 MB).

geografische kaart met Vlaamse regio's