Print

Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming. De lokale besturen moet die regiovorming van onderuit opbouwen en dragen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren.

De Vlaamse Regering bakent vaste regio’s af om tot een grotere coherentie te komen en de regiovorming te stimuleren. Binnen die regio’s moeten alle vormen van intergemeentelijke samenwerking plaatsvinden. Dat geldt zowel voor de bestaande als de nieuwe samenwerking. Samenwerkingen op een hogere schaal vallen daar wel buiten.

Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten. De Vlaamse overheid zal de bestaande drempels wegwerken die verhinderen dat samenwerkingsverbanden fuseren. Ze zal de eigen regionale afbakeningen afstemmen op deze regio’s. Daarom werkt ABB een kader uit met bijkomende instrumenten om de regiovorming te ondersteunen (bijvoorbeeld voor de herverdelingsproblematieken tussen de betrokken lokale besturen).

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota goed die de visie op regiovorming weergeeft en het kader voor de verdere aanpak deze regeerperiode.

De nota bevat ook een kaart met 13 referentieregio’s. Die kaart is geen definitieve afbakening, maar moet de discussie aanwakkeren. In de komende maanden is de stem van de lokale besturen doorslaggevend: herkennen zij zich in deze afbakening? De Vlaamse Regering heeft de gouverneurs gevraagd een advies te formuleren over de afbakening van de referentieregio’s, op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Dat advies moeten ze tegen midden januari 2021 finaliseren. Begin volgend jaar legt de Vlaamse Regering de referentieregio’s definitief vast.

geografische kaart met Vlaamse regio's

Nieuws & artikels

Meer lezen

Vlaamse Regering formuleert visie op en aanpak van regiovorming

Op 9 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering een kadernota over regiovorming goed. De nota bevat de visie van de Vlaamse Regering en het kader voor de verdere aanpak tijdens deze regeerperiode.

Publicatiedatum
dinsdag 13 oktober 2020
Meer lezen

Meer informatie