Regiovorming

De Vlaamse Regering zet in op regiovorming die van onderuit wordt opgebouwd en wordt gedragen door de lokale besturen. De burgemeesters zijn hierin de spilfiguren. Regiovorming moet de huidige verrommeling tegengaan en leiden tot minder mandaten.

Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking te stimuleren bakent de Vlaamse Regering referentieregio’s af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

De kadernota van 9 oktober 2020 van de Vlaamse Regering geeft de visie op regiovorming weer en bevat een kaart met aanzet tot afbakening van 13 referentieregio’s.

De Vlaamse Regering vroeg de gouverneurs de lokale gesprekken over regioafbakening te faciliteren en een advies te formuleren op basis van de bestaande fora op bovenlokaal niveau en op basis van de input van de lokale besturen. Ook de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen stelden een advies op.

Lees het advies van de gouverneurs en de ministers van de Vlaamse sectorale domeinen.

De Vlaamse Regering keurde op 12 maart 2021 een nieuwe kadernota (pdf) goed die voorziet in de definitieve indeling in 17 referentieregio’s en het vervolgtraject vaststelt.

De Vlaamse overheid ondersteunt de regio’s op verschillende manieren. Zo verleende de Vlaamse Regering de VVSG een subsidie voor een Labo Regiovorming om een ontwikkeltraject uit te werken voor regio’s die nog geen lange traditie van samenwerking hebben, regionale doorbraakprojecten te realiseren en ondersteuning te bieden aan regio’s die hun bovenlokale ruimte willen saneren.

geografische kaart met Vlaamse regio's

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers legt uit waarom regiovorming belangrijk is en hoe hij dit wil stimuleren en ondersteunen.

Nieuws & artikels

Meer lezen

7 regionale doorbraakprojecten krijgen subsidie van Labo Regiovorming

Het Labo Regiovorming van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) selecteerde op 7 oktober 7 regionale doorbraakprojecten. Per regionale doorbraak voorziet het Labo in een subsidie van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.

Publicatiedatum
vrijdag 8 oktober 2021
Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe veelgestelde vragen over regiovorming online

Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe kadernota goed met de indeling in 17 regio’s en het vervolgtraject van regiovorming. Naar aanleiding hiervan publiceerden we nieuwe veelgestelde vragen. Wil je weten wat regiovorming precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en of er uitzonderingen bestaan op regiovorming? Bekijk dan het overzicht in onze projectrubriek.

Heb je nog vragen over regiovorming? Laat het ons zeker weten!

Publicatiedatum
donderdag 18 maart 2021
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering verdeelt Vlaanderen in 17 referentieregio’s

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de definitieve indeling in 17 referentieregio’s goed. Limburg telt 3 referentieregio’s. We starten een traject op om deze regio’s af te bakenen tegen het paasreces van 2021.

De referentieregio’s worden het afstemmingsniveau voor alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in Vlaanderen. Tegelijk stelde de Vlaamse Regering het vervolgtraject vast. De regiovorming kan nu echt van start gaan.

Publicatiedatum
vrijdag 12 maart 2021
Meer lezen

Pagina's

Meer informatie