Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Op vrijdag 22 oktober 2021 bekrachtigde en kondigde de Vlaamse Regering het decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten af. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 20 oktober 2021.

Het decreet trad in werking op 16 november 2021.

Op deze pagina vind je alle informatie over het regelgevend traject. Informatie over de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen vind je in de rubriek Erkenning.

Doel

Lokale geloofsgemeenschappen zijn belangrijke partners binnen onze diverse samenleving. De Vlaamse Regering erkent de lokale geloofsgemeenschappen van de door de federale overheid erkende erediensten. Dit decreet voert een nieuw en duidelijk kader in voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen en voor de criteria en administratieve verplichtingen waaraan besturen van de eredienst moeten voldoen.

Inhoud van het decreet

 • Het decreet verfijnt en verduidelijkt de bestaande erkenningscriteria. De nieuwe criteria reiken de Vlaamse Regering alle relevante informatie over bestuurlijke, veiligheids- en samenlevingsaspecten aan.
 • Een lokale geloofsgemeenschap wordt erkend als het een wachtperiode van 4 jaar gunstig afrondt.
 • Aanvraagdossiers van voor 1 juli 2019 krijgen 1 jaar tijd om zich aan te passen aan  de nieuwe erkenningsverplichtingen.
 • De Vlaamse Regering betrekt de lokale en provinciale besturen en de representatieve organen bij de erkenningsprocedures en het toezicht op de eredienstbesturen.
 • De gedeeltelijke vernieuwing van de bestuursorganen van alle eredienstbesturen vinden  in dezelfde periode plaats.
 • De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen controleert de nieuwe lokale geloofsgemeenschappen voor en na de erkenning. Ze volgt ook de eredienstbesturen verder op. Het decreet kent de personeelsleden van de Informatie- en screeningsdienst een aantal bevoegdheden toe om die opdracht te verwezenlijken.
 • Alle eredienstbesturen moeten voldoen aan dezelfde verplichtingen, ongeacht de datum van erkenning en de eredienst. De bestaande besturen van de eredienst krijgen 1 jaar om zich aan te passen aan de nieuwe verplichtingen.
 • Het decreet voert een getrapt en gedifferentieerd sanctioneringsmechanisme in. Afhankelijk van de ernst van de tekortkoming kan de Vlaamse Regering:
  • de financiering opschorten of beperken voor een bepaalde termijn;
  • de erkenning opschorten voor een bepaalde termijn;
  • de erkenning opheffen.
 • Het decreet verduidelijkt de wijzigingsprocedures voor gebiedsomschrijvingen en samenvoegingen en voert een specifieke procedure in voor de naamswijziging van de eredienstbesturen.

Welke regelgeving wijzigt?

Meer informatie

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 1 april 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het Eredienstendecreet van 7 mei 2004. Onder het begrip 'communicatie' vallen onder meer alle aanvragen, kennisgevingen, bevestigingen, bezorgingen en verzendingen. Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Publicatiedatum
dinsdag 5 april 2022
Meer lezen
Meer lezen

Erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen: tweede principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit wijze van communicatie

De Vlaamse Regering gaf afgelopen vrijdag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de wijze van communicatie bepaalt in het kader van het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het eredienstendecreet van 7 mei 2004. Het deed dit na het inwinnen van het advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast wijst dit besluit het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde instantie om de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op te stellen.

Het advies van de Raad van State wordt nu ingewonnen.

Publicatiedatum
maandag 7 februari 2022
Meer lezen
Meer lezen

Procedure zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst

Na het inwinnen van het advies van de Raad van State, gaf de Vlaamse Regering op 28 januari 2022 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat volgende procedures bepaalt:

 • de procedure voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een bestuur van een eredienst;
 • de procedure voor kennisgeving aan het representatief orgaan waarin bepaald wordt welke gegevens minstens moeten vermeld worden door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Het besluit treedt in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Publicatiedatum
maandag 31 januari 2022
Meer lezen

Pagina's