Print

Bestuurskrachtmonitor per gemeente

Ter ondersteuning van de gemeenten om hun bestuurskracht te verhogen werd de bestuurskrachtmonitor effectief van cijfermateriaal voorzien (eerste editie in 2015 en actualisatie in 2016 en 2017). De gegevens werden verzameld door de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het resultaat is een bundeling van een 80-tal ingevulde indicatoren, die de diverse deelaspecten van bestuurskracht in beeld moeten brengen.

Niet alle indicatoren kunnen worden ingevuld. Een aantal gegevens zijn enkel gekend door de gemeente zelf. Om de gemeenten in staat te stellen zelf de ontbrekende indicatoren in te vullen wordt een sjabloon aangeboden waarmee ze zelf makkelijk aan de slag kunnen.

Waar kan u de bestuurskrachtmonitor per gemeente raadplegen?

Op de website van de Vlaamse Statistische Autoriteit vindt u:

  • een door ABB en VSA ingevulde gemeentelijke bestuurskrachtmonitor
  • een bewerkbare ingevulde gemeentelijke bestuurskrachtmonitor
  • het sjabloon waarmee gemeenten zelf de nog ontbrekende indicatoren kunnen invullen
  • de richtvragen tot zelfevaluatie
  • indeling van gemeenten volgens de Belfiusindeling (op basis van sociaal-economische criteria). Deze indeling wordt als vergelijkingsbasis gebruikt in de bestuurskrachtmonitor. Hier kunt u nagaan welke gemeenten tot welke cluster behoren.