Print

Lokale Bestuurskracht

Bestuurskracht in kaart gebracht

De bestuurskrachtmonitor is een instrument op basis waarvan de bestuurskracht van gemeenten wordt in kaart gebracht. De monitor bestaat uit een set van indicatoren die een zicht geeft op de bestuurskracht van een gemeente. Het complexe begrip bestuurskracht is echter niet of nauwelijks te meten met uitsluitend indicatoren. Daarom is de monitor aangevuld met richtvragen tot zelfevaluatie waarmee een bestuur haar bestuurskracht autonoom in vraag kan stellen.

Ter ondersteuning van de gemeenten om hun bestuurskracht te verhogen werd de bestuurskrachtmonitor effectief van cijfermateriaal voorzien. De gegevens werden verzameld door de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) in samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het resultaat is een bundeling van een 80-tal ingevulde indicatoren, die de diverse deelaspecten van bestuurskracht in beeld moeten brengen.

Een aantal gegevens zijn enkel gekend door de gemeente zelf. Om de gemeenten in staat te stellen zelf de ontbrekende indicatoren in te vullen wordt een sjabloon aangeboden waarmee ze zelf makkelijk aan de slag kunnen.

Wetenschappelijk onderbouwd instrument

De bestuurskrachtmonitor is ontwikkeld door het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV), in opdracht van de Vlaamse overheid.  Deze monitor is een wetenschappelijk onderbouwd instrument. De doelstelling was het meetbaar maken van lokale bestuurskracht op een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde, door het werkveld gedragen manier. Meer info vind je op de website van het SBOV.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Actualisatie lokale bestuurskrachtmonitor

De lokale bestuurskrachtmonitor biedt gemeenten indicatoren en aanvullende ‘richtvragen tot zelfevaluatie’ aan, zodat ze hun eigen bestuurskrachtpotentieel in vraag kunnen stellen. Met dit instrument kunnen de gemeenten vervolgens aan de slag om hun bestuurskracht te verbeteren. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het ABB actualiseerden de cijfers per gemeente recentelijk.

Publicatiedatum
vrijdag 7 juli 2017
Meer lezen