Print

Herbestemming parochiekerken

De publieke discussie over de toekomst van parochiekerken die niet meer nodig zijn voor de eredienst kreeg in Vlaanderen een sterke impuls door de publicatie, in juni 2011, van een conceptnota van toenmalig minister Geert Bourgeois. Sindsdien:

  • introduceerde de regelgeving Onroerend Erfgoed de kerkenbeleidsplannen;
  • is de regelgeving over de subsidiëring van niet-beschermde eredienstgebouwen gewijzigd zodat lokale besturen ook subsidies kunnen bekomen voor investeringswerken in parochiekerken die nevenbestemming mogelijk maken;
  • heeft het in 2016 opgerichte “projectbureau Herbestemming” (een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de VVSG en de Vlaamse Bouwmeester) gemeenten en kerkbesturen begeleid bij niet minder dan 142 haalbaarheidsstudies;
  • zijn in zeer vele gemeenten discussies gevoerd (samen met de kerkelijke verantwoordelijken en vaak ook met omwonenden) en projecten gestart en uitgevoerd van neven- of herbestemming van parochiekerken.

Vandaag, 10 jaar na de publicatie van de conceptnota Bourgeois, werkt de Vlaamse Regering aan een nieuwe conceptnota. De beleidsinstrumenten van de voorbije jaren worden geëvalueerd en alle belanghebbenden bevraagd. In maart en april 2021 werden de 300 Vlaamse burgemeesters door de ministers B. Somers (binnenlands bestuur) en M. Diependaele (onroerend erfgoed)  in een elektronische enquête bevraagd over hun ervaringen en hun visies met betrekking tot dit thema. De resultaten van deze bevraging vindt u hieronder.

De nieuwe conceptnota wordt verwacht tegen de zomer van 2021.