Parlementaire vragen fusies van gemeenten

Zittingsjaar: 2020-2021
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
3185 Over toekomstige fusies tussen gemeenten
971 Over het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing
Zittingsjaar: 2019-2020
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1172 Over faciliterende maatregelen in het kader van de fusie van gemeenten
342 Fusies gemeenten - Vrijwilligheid en financiële aanmoediging
317 Over de fusiebonus in het kader van de schaalvergroting van lokale besturen
271 Over de schaalvergroting bij lokale besturen en het vermijden van 'donutfusies'
52 Gemeenten - Fusietrajecten
Zittingsjaar: 2018-2019
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
770 Over onvoorziene gevolgen van de nieuwe gemeentefusies
769 Over het zogenaamde 'veldonderzoek' naar aanleiding van fusies van gemeenten op 1 januari 2019
Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2219 Over de schaalgrootte van steden en gemeenten
2219 Over de schaalgrootte van steden en gemeenten
199 Fusies van gemeenten - Schuldovername
115 Fusie van gemeenten - Inspraak en medebeslissingsrecht inwoners
115 Fusie van gemeenten - Inspraak en medebeslissingsrecht inwoners
110 Gemeentefusies - Noodzakelijke administratieve gevolgen
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
850 Faciliteitengemeenten - Fusies
767 Over de ondersteuning en begeleiding van de door de gemeenten geïnitieerde versterkte samenwerking
755 Vrijwillige fusie van gemeenten - Stand van zaken
701 Fusies gemeenten - Stand van zaken
6 Lokale overheden - Draaiboek fusies

Pagina's