Nieuws fusie van gemeenten

Meer lezen

ABB lanceert draaiboek vrijwillige fusie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkte, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om een vrijwillige fusie te begeleiden. 

Publicatiedatum
dinsdag 8 november 2016
Meer lezen
Meer lezen
fusies gemeenten

Vlaams Parlement keurt fusiedecreet gemeenten goed

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 15 juni 2016 het decreet over de vrijwillige fusie van gemeenten goedgekeurd. Gemeenten die deze stap wensen te zetten, moeten dit definitief beslissen voor eind 2017.

Publicatiedatum
vrijdag 17 juni 2016
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten definitief goed

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Publicatiedatum
woensdag 4 mei 2016
Meer lezen

Pagina's