Evaluatie motieven fusies

De universiteiten van Gent en Leuven onderzochten wat de doorslag gaf bij de 15 gefuseerde gemeenten om samen te smelten. Tegelijk bevroegen ze de gemeenten die een fusie overwogen, maar uiteindelijk afhaakten. Ze deden dat in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Uit het onderzoek blijkt in de eerste plaats dat de bestuurlijke redenen de grootste drijfveer zijn om te spreken over of over te gaan tot een fusie. Het gaat dan om:

  • de nood aan een kwaliteitsvolle dienstverlening;
  • de problematiek van eenmansdiensten (bestuurlijke kwetsbaarheid);
  • de opportuniteiten voor interne efficiëntiewinsten;
  • de aangevoelde limieten van intergemeentelijke samenwerking;
  • de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen.

Daarnaast was voor veel gemeenten een fusie ook wenselijk vanuit een economische noodzaak (de financiële druk) en de sterkere positie binnen de regio.

Het Vlaamse fusiebeleid faciliteerde dat. Het onderzoek toont aan dat de fusiebonus een belangrijke motor was om de fusiegesprekken op te starten en tot een goed einde te brengen. Ook de ondersteuning en begeleiding vanuit het agentschap beoordeelden ze heel positief.