Fusie van gemeenten: aanpassingen in draaiboek

Datum wijzigingOnderdeel draaiboekSoort wijziging
11/10/20215.4.14. Planning en kwaliteit ouderenzorg – woonzorgToevoeging
11/10/20215.4.13. Gemachtigd indicatiesteller Vlaamse Sociale BeschermingToevoeging
11/10/20215.4.9. Centra voor geestelijke gezondheidszorgToevoeging
11/10/20215.4.8. EerstelijnsgezondheidszorgUpdate
11/10/20215.4.6. Werk - zorgToevoeging
11/10/20215.4.4. Instellingen voor schuldbemiddelingUpdate
11/10/20215.4.3. VrijwilligersorganisatiesUpdate
11/10/20215.4.2. ThuiszorgUpdate
11/10/20215.4.1.2. Samenwerkingsverbanden GBOToevoeging
11/10/20215.2.3. JeugdmapsToevoeging
11/10/20214.4.9.3. Mestdecreet en gemeentelijke productiedrukToevoeging
11/10/20214.7. Integrale toegankelijkheidToevoeging
11/10/20215.3. SportUpdate
11/10/20213.16. Internationale samenwerkingUpdate
11/10/20215.6. Integratie en inburgeringToevoeging
12/08/20212.2. Definitieve beslissing tot samenvoegingUpdate
12/08/20213.18. Vlaamse RandToevoeging
12/08/20214.8.1. DienstenchequeondernemingenUpdate
12/08/20214.8.3. Lokale regierol sociale economieUpdate
12/08/20214.8.4. Lokale diensteneconomie en maatwerkafdelingenUpdate
12/08/20215.2.1. JeugdraadToevoeging
12/08/20215.2.2. Intergemeentelijke samenwerking voor bovenlokale jeugdwerkingToevoeging
12/08/20215.4.1. Projectsubsidies toegekend door departement WVGUpdate
12/08/20215.4.5. Samenwerkingsverbanden schuldhulpverleningUpdate
12/08/20215.4.7. PreventieUpdate
12/08/20215.4.12. Personen met een handicapToevoeging

26/07/2021

5.4.11. Kinderopvang

Update

26/07/2021

5.4.10. Huizen van het Kind

Update

26/07/2021

5.1. Cultuur

Update

26/07/2021

4.11. Ruimtelijke ordening

Update

26/07/2021

4.8.2. VDAB

Update

26/07/2021

4.7.3 Dienstverlening aan ondernemingen en beleidUpdate

26/07/2021

4.7.2 HandelsvestigingsbeleidUpdate

26/07/2021

4.6. Mobiliteit

Update

26/07/2021

4.5. Wonen

Update

26/07/2021

4.4.9.2 PDPOUpdate

26/07/2021

4.4.7. Natuur en bos

Update

26/07/2021

4.4.1. MilieuhandhavingUpdate

26/07/2021

4.3. Onroerend erfgoedUpdate

26/07/2021

4.2. EnergieUpdate

26/07/2021

3.15. Verkiezingen en installatievergaderingUpdate

26/07/2021

3.14.4 StraatnamenUpdate

26/07/2021

3.8.4. OverheidsopdrachtenUpdate

26/07/2021

3.7. Intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigingUpdate
26/07/2021

3.5. Beleids- en beheerscyclus

Update

26/07/2021

3.3.5 Opcentiemen op de heffing leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimtenToevoeging

26/07/2021

3.3.4 Opcentiemen op de gewestelijke heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen Toevoeging
26/07/2021

3.3.3. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Update
26/07/20213.3.2. Aanvullende personenbelastingUpdate
26/07/20213.3.1. Eigen gemeentebelastingen en retributiesUpdate
26/07/20213.2.8.4. Bijzondere aandachtspuntenUpdate
26/07/20213.2.2. Het overige personeelUpdate
26/07/2021

3.2.1. Bijzondere aandachtspunten transitiemanager, algemeen directeur en financieel directeur

Update
26/07/20213.1.3. Garantieregeling open ruimte fondsUpdate
26/07/2021

2.2. Definitieve beslissing tot fusie

Update
26/07/2021

2.1. Principiële beslissing tot fusie 

Update
26/07/20211.2.3. Betrokkenheid van de burgersToevoeging
26/03/20213.1.1.5. Omzendbrief met de praktische afspraken voor schuldovernameUpdate
19/02/2021

3.1.1. Schuldovername

Update
29/01/20213.1.3. Garantieregeling open ruimte fondsToevoeging
15/12/20203.1.1.1. Kader van schuldovernameUpdate