Print

Fusie van gemeenten

De Vlaamse Regering moedigt gemeenten aan om vrijwillig te fusioneren. Dit kadert in het streven naar sterke lokale besturen. Schaalvergroting van gemeenten door samenvoeging is een manier om dat te realiseren.

Om gemeenten die wensen te fusioneren op 1 januari 2019 maximaal te ondersteunen, werden o.a. volgende stimuleringsinitiatieven genomen:

 • een fusiebonus in de vorm van een schuldovername ten belope van 500 euro per inwoner (max. 20 miljoen euro per fusieoperatie);
 • een kaderdecreet fusies dat rechtszekerheid biedt aan fuserende gemeenten;
 • een generieke ondersteuning via het draaiboek fusies, dat handvaten aanreikt aan fuserende besturen over de te nemen stappen op alle vlakken van hun werking en dienstverlening;
 • een specifieke inhoudelijke ondersteuning van de individuele fusietrajecten, onder meer via de generieke mailbox fusies@vlaanderen.be en de mogelijkheid tot organisatie van een fusiebegeleidingsteam.

15 besturen zijn op basis van dit beleid in een traject van vrijwillige fusie gestapt en zijn op 1 januari 2019 opgegaan in 7 nieuwe fusiegemeenten:

 1. Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek (Oudsbergen)
 2. Kruishoutem en Zingem (Kruisem)
 3. Aalter en Knesselare (Aalter)
 4. Overpelt en Neerpelt (Pelt)
 5. Deinze en Nevele (Deinze)
 6. Puurs en Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)
 7. Lovendegem, Waarschoot en Zomergem (Lievegem)
Meer (administratieve) informatie over de fusiegemeenten (postcodes, NIS-codes gemeenten, deelgemeenten en sectoren, BTW-nr., KBO-nr, OVO-codes, aantal inwoners, gerechtelijke en administratieve indeling, politie- en hulpverleningszones)Tabel (Excel)
Geografische indeling (statistische benaming, NIS-codes)Website Statbel
Nieuwe kadastrale benamingen van de fusiegemeentenWebsite FOD Financiën - Patrimoniumbeheer
Impact van de her-adressering ten gevolge van de fusie (mutatielijsten, 'life event scan')Website Informatie Vlaanderen
bpost: impact fusiesWebsite bpost

Nieuws & Artikels

Meer lezen

Gedachtewisseling eerste lessen vrijwillige fusies

Het Agentschap Binnenlands Bestuur werd op 19 maart 2019 uitgenodigd in de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de eerste lessen uit de 7 vrijwillige fusies.

Herbekijk de gedachtewisseling

Publicatiedatum
dinsdag 26 maart 2019
Meer lezen
Meer lezen

Onderzoek naar motieven bij fusies

De universiteiten van Gent en Leuven onderzochten wat de doorslag gaf bij de 15 gefuseerde gemeenten om samen te smelten. Tegelijk bevroegen ze de gemeenten die een fusie overwogen, maar uiteindelijk afhaakten. Ze deden dat in opdracht van ABB.

Publicatiedatum
dinsdag 29 januari 2019
Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring fusies!

Vandaag keurde het Vlaams Parlement in plenaire zitting 7 fusies definitief goed: 

 • Aalter (Aalter en Knesselare)
 • Deinze (Deinze en Nevele)
 • Kruisem (Kruishoutem en Zingem)
 • Lievegem (Lovendegem, Waarschoot en Zomergem)
 • Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek)
 • Pelt (Neerpelt en Overpelt)
 • Puurs-Sint-Amands (Puurs en Sint-Amands). 

Dit betekent dat op 1 januari 2019 meer dan 195.000 inwoners zullen ontwaken in een nieuwe gemeente. Vlaanderen zal vanaf dan niet langer 308, maar 300 gemeenten tellen. 

Uiteraard is het veranderingstraject voor de samen te voegen gemeenten daarmee niet afgelopen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ondersteunt de fusiebesturen onder andere door de publicatie van een draaiboek fusies en door alle vragen die gesteld worden via fusies@vlaanderen.be zo goed mogelijk te beantwoorden, in samenwerking met de bevoegde sectorexperten van de Vlaamse en federale administraties.

Meer informatie

Publicatiedatum
woensdag 25 april 2018
Meer lezen