Print

Integratie Gemeente - OCMW

In de Beleidsnota 2014 – 2019 Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid wordt gesteld dat de bestaande verhouding tussen de gemeente en het OCMW gewijzigd wordt. De gemeente bepaalt voortaan het Lokaal Sociaal Beleid. Er wordt afgestemd met de federale overheid om het kader te bepalen waarbinnen deze integratie mogelijk is en kan worden verankerd in de organieke regelgeving.

Nieuws & Artikels

Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Publicatiedatum
vrijdag 13 mei 2016
Meer lezen