Print

Decreet Lokaal Bestuur

Inhoud van het decreet

Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Samengevat beoogt het decreet:

  • de verdere integratie van het OCMW in de gemeente,
  • de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,
  • het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus,
  • het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen,
  • alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen,
  • organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en
  • meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Bouwstenen

Het decreet geeft uitwerking aan drie conceptnota’s die de Vlaamse Regering al eerder goedkeurde:

Daarnaast keurde het Vlaams Parlement enkele voorafnames goed, die zijn meegenomen in het decreet over het lokaal bestuur:

Nieuws & Artikels

Meer lezen

ABB lanceert een reeks nieuwe FAQ’s over de overgangsregeling decretale graden!

Op 15 februari 2018 publiceerde het Belgisch Staatsblad het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB). Dat betekent dat de overgangsbepalingen met betrekking tot de functies van algemeen en financieel directeur in werking treden op 25 februari 2018, tien dagen na de bekendmaking. ABB lanceert nu een reeks nieuwe FAQ’s om lokale besturen te ondersteunen bij de implementatie van die overgangsbepalingen. Je vindt op onze website Lokaal Bestuur onder meer praktische stappenplannen voor de aanstelling van een algemeen en/of financieel directeur.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: overgangsregeling decretale graden in 85 vragen en antwoorden

Het Belgisch Staatsblad publiceert het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) rond 15 februari 2018. Tien dagen na die bekendmaking zullen de overgangsbepalingen met betrekking tot de functie van Algemeen en Financieel Directeur in werking treden. De verschillende beroepsfederaties ontwierpen in samenwerking met VVSG en het Agentschap Binnenlands Bestuur een uitgebreid FAQ-document waarin de overgangsregeling wordt uitgelegd in 85 vragen en antwoorden.

Meer lezen
Meer lezen

Infosessies Decreet Lokaal Bestuur

Op 21 december 2017 nam het Vlaams Parlement het Decreet over het Lokaal Bestuur aan. Dit decreet hervormt grondig de organisatie en werking van de Vlaamse lokale besturen.

Met enige trots nodigen de minister bevoegd voor het binnenlands bestuur, mevrouw Liesbeth Homans, en het Agentschap Binnenlands Bestuur de lokale besturen uit om uitgebreid kennis te maken met de belangrijkste hervormingen die in dit nieuwe decreet zijn opgenomen.

We organiseren informatieavonden in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen is gratis.

Kan je er niet bij zijn? Ook VVSG organiseert seminaries vanaf 21 februari!

Meer lezen