Decentralisatie

In onderling overleg tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen gaat de commissie decentralisatie na hoe de lokale besturen nog meer bevoegdheden, autonomie en instrumenten kunnen krijgen. Het principe van de subsidiariteit staat daarbij centraal: dit betekent dat de Vlaamse overheid niet doet wat beter door het lokale bestuursniveau kan worden gedaan. De Vlaamse Regering keurde op 4 februari 2022 de oprichting en de werkwijze van de commissie decentralisatie goed (pdf).

De huidige Vlaamse Regering heeft de ambitie om in te zetten op een bestuursmodel met twee sterke polen: sterke lokale besturen én een kaderstellende Vlaamse overheid. De oprichting van de commissie decentralisatie past binnen deze doelstelling. 

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), en wordt voorgezeten door het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

 • Voorzitter: Gert Eeraerts, afgevaardigde minister Somers
 • Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering:
  • Frederik Geudens, kabinet minister Jambon
  • Michaël Van Tilborg, kabinet minister Peeters
  • Pieter-Jan De Geest, kabinet minister Weyts
  • Jeroen Vervloessem, kabinet minister Crevits
 • Waarnemend lid van de Vlaamse Regering:
  • Pieter De Cuyper, kabinet minister Diependaele
 • Vertegenwoordigers van de lokale besturen (aangeduid door de VVSG):
  • Kris Snijkers, algemeen directeur VVSG
  • Simon Lagrange, burgemeester Zulte
  • Evita Willaert, schepen Gent
  • Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas
  • Raf Drieskens, schepen Pelt
  • Philippe De Coene, schepen Kortrijk

De commissie legt de decentralisatie-agenda vast op basis van een longlist, aangevuld met voorstellen van VVSG (pdf). De uitwerking van de topics gebeurt in werkgroepen, die tegen eind 2022 hun conclusies moeten voorleggen aan de commissie. Op basis van de resultaten van de werkgroepen wordt een decentralisatieprogramma vastgelegd en meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Inhoudelijke werkgroepen

De werkgroepen (pdf) formuleren voorstellen over de manier waarop de decentralisatie moet worden gerealiseerd. De werkgroepen zijn samengesteld uit gemandateerde experten van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen, ervaringsdeskundigen en experten van de lokale besturen. De bevoegde minister of een afgevaardigde van zijn of haar kabinet zit de werkgroepen voor.

Volgende werkgroepen zijn opgericht:

 • Cultuur (minister-president Jan Jambon)
 • Welzijn, Volksgezondheid & Gezin (viceminister-president Hilde Crevits)
 • Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid, Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie (viceminister-president Bart Somers)
 • Onderwijs, Sport, Vlaamse Rand & Dierenwelzijn (viceminister-president Ben Weyts)
 • Omgeving en Toerisme (minister Zuhal Demir)
 • Economie, Wetenschap & Innovatie, Werk & Sociale Economie (minister Jo Brouns)
 • Wonen, Fiscaliteit & Onroerend Erfgoed (minister Matthias Diependaele)
 • Mobiliteit & Openbare Werken (minister Lydia Peeters)
 • Jeugd (minister Benjamin Dalle)

Commissie decentralisatie 2014 - 2019

Benieuwd naar de resultaten van de commissie decentralisatie van de vorige legislatuur? Lees het slotrapport van 7 juni 2019 (pdf).

Nieuws & Artikels