Parlementaire vragen afslanking provincies

Zittingsjaar: 2017-2018
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
64 Afslanking provincies - Overdrachten
Zittingsjaar: 2016-2017
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
1546 Over de gevolgen van de afslanking van de provincies voor de toekomstige werking van het Vlaamse verenigingsleven
684 Overheveling provinciale bevoegdheden - Stand van zaken
265 Provinciebesturen - Verzekeringspolis vrijwilligerswerk
204 Afslanking provincies - Transitieplannen
23 Over het uitblijven van resultaten n.a.v. verklaringen, afspraken en engagementen m.b.t. de afslanking van de provincies
Zittingsjaar: 2014-2015
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
599 Provinciale opcentiemen - Integratie in gewestelijke basisheffing
531 Inventarisatie bevoegdheden
Zittingsjaar: 2015-2016
Vraagnummer Onderwerp parlementaire vraag Website Vlaams Parlement
2023 Over het voorontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
2010 Over de afschaffing van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies
1518 Over de afslanking van de provincies
1493 Over de stand van zaken m.b.t. de werkzaamheden rond de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
1342 Over het toekomstig statuut en de rechten van het overheidspersoneel bij de provincies
1317 Over het behoud van rechten van overheidspersoneel bij de afslanking van de provincies
486 Afslanking provincies - Toekomst personeel
262 Interne Staatshervorming - Initiatieven welzijns- en zorgbeleid
151 Provinciale opcentiemen op onroerende voorheffing
118 Gevolgen advies van de Raad van State voor verdere verloop afslanking provincies
68 Stand van zaken tweede pensioenpijler provinciepersoneel