Print

Veel gestelde vragen (FAQ)

Nu het project in een laatste fase terechtkomt, rijzen er heel wat vragen bij de verschillende belanghebbenden en betrokkenen. Via het onderdeel FAQ (veel gestelde vragen) trachten we het merendeel van deze vragen te beantwoorden.

De collega's van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) hebben een eerste oplijsting gemaakt met vragen rond de overdracht van personeel van de provincie naar het Vlaamse niveau. Deze behandelen verschillende thema's zoals de verlof-, ziekte of bezoldegingsregeling. De lijst is in opbouw en bepaalde FAQ's worden in de loop van de komende maanden verder geactualiseerd.

De volledige lijst kunt u terugvinden op de site van AgO via deze link:

https://overheid.vlaanderen.be/veelgestelde-vragen-nav-afslanking-provincies