Gemeentelijke profielschets

Voor elke gemeente in Vlaanderen is een profielschets opgemaakt, die aan de hand van een aantal indicatoren een zicht geeft op:

  • de omgeving waarbinnen de gemeente werkt (gegevens over de inwoners, de bestuursorganen)
  • het bestuurlijk functioneren van de gemeente en haar OCMW (gegevens over financiën en personeel van het bestuur)
  • de beleidsdomeinen waarin de gemeente actief is (gegevens over onderwijs, welzijn, ruimtelijke ordeningen,… )

Jaarlijks wordt dezelfde set van indicatoren beschreven waardoor tijdsvergelijkingen mogelijk zijn. Vergelijkingen met andere besturen zijn voorzien, zodat het bestuur zich kan positioneren ten opzichte van gelijkaardige besturen.