Bevolkings- en huishoudensprojecties

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt projecties van de verwachte evolutie in het aantal inwoners en het aantal huishoudens in de volgende jaren. Deze projecties zijn beschikbaar op niveau van de individuele gemeenten. De gegevens lopen tot 2030. Zij geven de besturen interessante informatie, die het bestuur kan gebruiken bij de uittekening van het toekomstige lokale beleid.