Single Digital Gateway voor lokale besturen

De Single Digital Gateway Regulation (SDGR) is een Europese verordening die geldt voor alle Europese lidstaten en al hun bestuursniveaus. Ze moet de administratieve last beperken voor burgers en bedrijven, discriminatie wegnemen en het “vrije verkeer” binnen Europa een impuls geven. Ook lokale besturen moeten dus aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway voldoen.

Verplichtingen voor lokale besturen

Lokale besturen moeten op 3 manieren voldoen aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway Regulation (SDGR).

De federale en Vlaamse overheid moesten tegen december 2020 al aan de informatieverplichting voldoen en de assistentiediensten hebben voorzien. Zij helpen de lokale besturen zodat zij op hun beurt efficiënt en met minimale inspanningen aan de Single Digital Gateway verordening (SDGR) voldoen. 

Your Europe

Alle informatie, de weg naar de juiste online procedures of de juiste assistentie komt samen op Your Europe. Elke Europese burger of ondernemer kan vanaf die pagina heel gericht op zoek naar de informatie of procedure in het land of de stad die voor hem relevant is.  

Contact

Heb je vragen over de Single Digital Gateway Regulation (SDGR) en hoe jouw lokaal bestuur aan de verplichtingen kan voldoen? Neem contact op met stefanie.kerkhof@vlaanderen.beherbekijk de opname van de infosessie of raadpleeg de presentatie.