Single Digital Gateway (SDG) en ABB

De Europese Unie besliste bij verordening van 12 december 2018 tot de oprichting van een digitale toegangspoort voor al haar burgers, de Single Digital Gateway (SGD).

De Single Digital Gateway moet alle burgers van lidstaten toegang geven tot informatie en procedures. Het principe is dat wanneer een procedure beschikbaar is voor een burger van 1 lidstaat, dat ook zo moet zijn voor burgers uit andere lidstaten.

Concreet betekent dat een deel van de huidige informatie in het Engels aangeboden wordt op het Europese portaal YourEurope. Informatie Vlaanderen staat in voor de publicatie van de Engelstalige teksten

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft i.s.m. Informatie Vlaanderen een screening gedaan van welke van haar opdrachten onder de verordening vallen.

Het zijn er vier:

  • Lokale verkiezingen: actief en passief stemrecht
  • Begraafplaatsen en lijkbezorging
  • Gelijke Kansen: gelijke behandeling van de werk en pensionering en werknemersm
  • Rechtspositieregeling personeel lokale besturen

Op deze pagina vindt u de Nederlandstalige bronteksten die de basis vormen van de Engelstalige "stories" op YourEurope hierover.