Relance

De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona.

In deze rubriek vind je meer info over de relancesubsidies waar het Agentschap Binnenlands Bestuur de schouders onder zet.

Relancesubsidies voor lokale besturen

Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 7

Publicatiedatum
maandag 8 augustus 2022
Bedrag

Maximaal 500.000 euro per project

Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis: oproep 5

Publicatiedatum
maandag 21 maart 2022
Bedrag

Maximaal 500.000 euro per project

Meer lezen

Investeringen in fietssnelwegen (provincies)

Publicatiedatum
zaterdag 16 juli 2022
Bedrag
  • 1 euro voor elke 1 euro die provincies investeren.
Aanwending

Investeringen in fietssnelwegen.

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publicatiedatum
maandag 7 juni 2021
Bedrag

24.324.010 euro, verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2021).

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Publicatiedatum
donderdag 30 juni 2022
Bedrag
  • 24.870.000 euro voor het LEKP 1.0
  • 8.750.000 euro voor het LEKP 2.0

Beide verdeeld als trekkingsrechten op basis van de inwonersaantallen (4/5) en de criteria van het gemeentefonds (1/5) (zie infra: bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 2022).

De definitieve bedragen, op basis van het aantal deelnemende gemeenten, worden uiterlijk 16 januari 2023 bekendgemaakt.

Aanwending

De subsidie is bedoeld voor lokale klimaatacties, waarbij de totale uitgaven voor klimaatacties minstens het dubbele van de verkregen subsidie moeten bedragen.

Meer lezen

Investeringen in fietsinfrastructuur (Kopenhagen)

Publicatiedatum
vrijdag 26 februari 2021
Bedrag
  • 1 euro voor elke 2 euro die lokale besturen investeren.
  • 1 euro voor elke 1 euro voor investeringen boven het trekkingsrecht.
Aanwending

Investeringen in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen.

Nieuwsberichten

Meer lezen

Oproep organisatie zomerscholen 2023 gelanceerd!

Een zomerschool is een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten gekoppeld aan de individuele leernoden van de deelnemende leerlingen. Een zomerschool kan georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, lokale best

Publicatiedatum
donderdag 23 maart 2023
Meer lezen

Aanpassing projectsubsidie aan Vlaamse gemeenten voor fietsinfrastructuur (Kopenhagenplan)

De Vlaamse Regering voorziet in het Kopenhagenplan een extra incentive om lokale besturen maximaal te ondersteunen bij de realisatie van de fietsinfrastructuur.

Publicatiedatum
maandag 18 juli 2022
Meer lezen

Ook in 2022 zomerscholen

Ook dit jaar kunnen scholen of lokale besturen die zomerscholen organiseren een financiering ontvangen. Ze kunnen hiervoor een online aanvraag voor subsidiëring indienen tot en met 30 mei 2022. Lokale besturen kunnen ook een financiering ontvangen wanneer ze een regierol voor ondersteuning en coördinatie van de zomerscholen opnemen.

Publicatiedatum
maandag 4 april 2022
Meer lezen

Gemeente zonder gemeentehuis - Oproep 1 voor innovatieve concepten: 11 projecten goedgekeurd

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022, op advies van de jury, om een subsidie toe te kennen aan 11 van de 28 ingediende dossiers. Dat komt neer op een totaal subsidiebedrag van 1.107.397,55 euro voor 46 deelnemende lokale besturen.

Publicatiedatum
dinsdag 15 februari 2022

Pagina's