Regelgeving

Meer lezen

Richtlijn 2011/85/EU voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

Datum regelgeving
8 november 2011
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2011/5 over onteigeningen algemeen nut

Datum regelgeving
14 oktober 2011
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Onteigeningen - Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte

Datum regelgeving
14 oktober 2011
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Planlastendecreet

Datum regelgeving
15 juli 2011
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

Datum regelgeving
8 juli 2011
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2011/2 - de raadpleging van de bevolkingsregisters

Datum regelgeving
1 juli 2011
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering externe personeelsmobiliteit

Datum regelgeving
20 mei 2011
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling personeel OCMW

Datum regelgeving
12 november 2010
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2010/03 - het verbod op registratie van de taalvoorkeur (omzendbrief Bourgeois)

Datum regelgeving
7 mei 2010
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Verkoop - Omzendbrief BB2010/02: vervreemding onroerende goederen

Datum regelgeving
12 februari 2010
Thema
Patrimonium
Meer lezen

Pagina's