Regelgeving

Meer lezen

Omzendbrief BB 2014/1 verkiezingen bestuursorganen centrale besturen eredienst

Datum regelgeving
17 januari 2014
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering subsidies gebouwen eredienst, gebouwen niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Datum regelgeving
20 december 2013
Thema
Financiering
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Samenwerkingsakkoord uitvoering Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU

Datum regelgeving
13 december 2013
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Decreet subsidies gebouwen eredienst, gebouwen niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria

Datum regelgeving
12 juli 2013
Thema
Financiering
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering bewijs van taalkennis

Datum regelgeving
3 mei 2013
Thema
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2013/01 - boekhouding eredienst

Datum regelgeving
1 maart 2013
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit lijst erkende diploma's of getuigschriften per niveau en rechtspositie secretaris en ontvanger OCMW

Datum regelgeving
19 februari 2013
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering dat diverse bepalingen wijzigt van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 over criteria erkenning erediensten

Datum regelgeving
21 december 2012
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Pacht - Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

Datum regelgeving
7 september 2012
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Decreet opheffing wet vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Datum regelgeving
13 juli 2012
Thema
Personeel
Meer lezen

Pagina's