Regelgeving

Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering inzake de akten van de provincie

Datum regelgeving
7 september 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering statuut provinciale mandataris

Datum regelgeving
7 september 2018
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering tuchtprocedure statutair personeel lokaal bestuur en Beroepscommissie Tuchtzaken

Datum regelgeving
20 juli 2018
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering statuut lokale mandataris

Datum regelgeving
6 juli 2018
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)

Datum regelgeving
26 juni 2018
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering aantal te verkiezen mandatarissen en verdeling provincieraadsleden over de provinciedistricten

Datum regelgeving
25 mei 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering inzake de volksraadpleging (gemeente en district) en de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen

Datum regelgeving
18 mei 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 603 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Datum regelgeving
27 april 2018
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen
Meer lezen

Decreet uitzendarbeid lokale besturen

Datum regelgeving
27 april 2018
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering vaststelling model van akte inzake fractievorming

Datum regelgeving
20 april 2018
Thema
Werking bestuur
Meer lezen

Pagina's