Regelgeving

Meer lezen

Omzendbrief KB/ABB 2019/4 - strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Datum regelgeving
3 mei 2019
Thema
BBC
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KB/ABB 2019/3 - transacties onroerende goederen

Datum regelgeving
3 mei 2019
Thema
Patrimonium
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Brexit-decreet

Datum regelgeving
22 maart 2019
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit

Datum regelgeving
15 februari 2019
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering inwerkingtreding afschaffing personeelsformatie provincies

Datum regelgeving
8 februari 2019
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden

Datum regelgeving
1 februari 2019
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KB/ABB 2019/1 - verzekeringscontracten

Datum regelgeving
25 januari 2019
Thema
Overheidsopdrachten
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën

Datum regelgeving
18 januari 2019
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief KB/ABB 2018/4 - bestuurlijk toezicht en bekendmakingsplicht

Datum regelgeving
14 december 2018
Thema
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering tuchtprocedure statutair provinciepersoneel

Datum regelgeving
14 december 2018
Thema
Personeel
Meer lezen

Pagina's