Regelgeving

Meer lezen

Omzendbrief BA 2002/18 - onderscheidingen in nationale orden en burgerlijke eretekens

Datum regelgeving
29 november 2002
Thema
Personeel
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA-2002/16 - Gemeentefonds

Datum regelgeving
22 november 2002
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Akkoord tussen België en Frankrijk voor GROS (Akkoord van Brussel) van 16 september 2002

Datum regelgeving
16 september 2002
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen
Meer lezen

Benelux Overeenkomst GROS van 1986

Datum regelgeving
16 september 2002
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering vakantiegeld gemeente- en provinciepersoneel

Datum regelgeving
13 september 2002
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering vakantiegeld gemeente- en provinciepersoneel

Datum regelgeving
13 september 2002
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Datum regelgeving
5 juli 2002
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2002/10 - inzage- en afschriftrecht van e-mailberichten en geïnformatiseerde stukken

Datum regelgeving
28 juni 2002
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2002/07 - Vakantiegeld 2002 en haard- en standplaatstoelage

Datum regelgeving
19 april 2002
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA/2001/16 - lokale politie - vaststelling personeelsformatie

Datum regelgeving
7 december 2001
Thema
Personeel
Meer lezen

Pagina's