Regelgeving

Meer lezen

Eredienstendecreet

Datum regelgeving
7 mei 2004
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Belasting vennootschappen - gelijkheidsbeginsel - beginsel van niet-discriminatie

Datum regelgeving
16 maart 2004
Thema
Financiering
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2004/02 - arbeidsduur in de lokale sector

Datum regelgeving
12 maart 2004
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2003/05 - ondersteuning en werking politieke fracties

Datum regelgeving
13 februari 2004
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Datum regelgeving
16 januari 2004
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2003/08 - openbaarheid van de vergaderingen van het OCMW

Datum regelgeving
18 juli 2003
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2003/05 - Sectoraal akkoord 2003-2004

Datum regelgeving
16 mei 2003
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2003/02 - afschaffing jaarlijkse herwaardering van de materiële, vaste activa van de intercommunales en gemeentebedrijven

Datum regelgeving
25 april 2003
Thema
BBC
Verzelfstandiging en samenwerking
Meer lezen
Meer lezen

Decreet politiek verlof personeel lokale en provinciale besturen, openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen

Datum regelgeving
14 maart 2003
Thema
Personeel
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2002/19 - de openbaarheid van vergaderingen, de meerjarenplanning en het samenwerkingsprotocol in OCMW's

Datum regelgeving
6 december 2002
Thema
Werking bestuur
Meer lezen

Pagina's