Regelgeving

Meer lezen

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden

Datum regelgeving
21 oktober 2005
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering criteria erkenning erediensten

Datum regelgeving
30 september 2005
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2005/05 - stageplaatsen

Datum regelgeving
2 september 2005
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Datum regelgeving
15 juli 2005
Thema
Verzelfstandiging en samenwerking
Personeel
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2005/3 - taalgebruik in lokale besturen (omzendbrief Keulen)

Datum regelgeving
8 juli 2005
Thema
Werking bestuur
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2005/02 - toepassing Eredienstendecreet op provinciaal niveau

Datum regelgeving
25 februari 2005
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BA 2005/01 - toepassing Eredienstendecreet op gemeentelijk niveau

Datum regelgeving
25 februari 2005
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Samenwerkingsakkoord erediensten, kerkfabrieken en instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

Datum regelgeving
27 mei 2004
Thema
Erediensten
Meer lezen
Meer lezen

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria

Datum regelgeving
14 mei 2004
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Begraafplaatsen en lijkbezorging - Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria

Datum regelgeving
14 mei 2004
Thema
Patrimonium
Meer lezen

Pagina's