Regelgeving

Meer lezen

Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen en gelijkstellingen voor Nationale Orden

Datum regelgeving
27 januari 2008
Thema
Personeel
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering deeltijdse functies en gewestelijke ontvangers

Datum regelgeving
21 december 2007
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling gemeente en provincie

Datum regelgeving
7 december 2007
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel

Datum regelgeving
7 december 2007
Thema
Personeel
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2007/06 - eretitels mandatarissen

Datum regelgeving
13 juli 2007
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2007/05 - tuchtprocedure mandatarissen

Datum regelgeving
13 juli 2007
Thema
Mandatarissen
Meer lezen
Meer lezen

Verkoop - Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

Datum regelgeving
25 mei 2007
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Algemeen - Bijlage bij het KB van 4 mei 2007 in uitvoering van artikel 10, §1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek

Datum regelgeving
4 mei 2007
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Verhuur-Algemeen - Bijlage bij het KB van 4 mei 2007 in uitvoering van artikel 11bis, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek

Datum regelgeving
4 mei 2007
Thema
Patrimonium
Meer lezen
Meer lezen

Omzendbrief BB 2007/03 - de man-vrouwverhouding in adviesraden en overlegstructuren

Datum regelgeving
4 mei 2007
Thema
Werking bestuur
Meer lezen

Pagina's