Print

Woninghuurdecreet

Officiële opschrift
Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan
Publicatiedatum Staatsblad
07/12/2018