Print

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending van toelagen

Officiële opschrift
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
Publicatiedatum Staatsblad
06/12/1983
Omschrijving

Deze wet regelt de controle op de toekenning en op de aanwending van toelagen verleend door de provincies, de gemeenten, de instellingen van provinciaal of gemeentelijk belang die rechtpersoonlijkheid bezitten, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de commissies voor de cultuur, de verenigingen van provincies en de verenigingen van gemeenten.