Verhuur-Algemeen - Bijlage bij het KB van 4 mei 2007 in uitvoering van artikel 10, §1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek

Datum regelgeving
4 mei 2007
Publicatiedatum Staatsblad
21 mei 2007