Samenwerkingsakkoord uitvoering Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU

Officiële opschrift
Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Datum regelgeving
13 december 2013
Publicatiedatum Staatsblad
18 december 2013
Omschrijving

Dit samenwerkingsakkoord bepaalt dat de begrotingen van de akkoord-sluitende partijen in de lijn moeten liggen van de evenwichtsdoelstelling van de rekeningen van de overheid zoals bepaald in artikel 3 van het Verdrag van 2 maart 2012 inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (EMU).