Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 over erediensten, kerkfabrieken en instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

Officiële opschrift
Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten
Datum regelgeving
2 juli 2008
Publicatiedatum Staatsblad
23 juli 2008