Print

Richtlijn 2011/85/EU voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten

Officiële opschrift
Richtlijn 2011/85/EU van de Raad van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten
Omschrijving

Deze richtlijn bepaalt de voorschriften waar de begrotingen van de lidstaten aan moeten voldoen.