Print

Relance: projectsubsidie zomerscholen 2021

Officiële opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van projectsubsidies van maximaal 5.167.095 euro voor de organisatie van zomerscholen 2021 voor de periode van 5 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021
Datum regelgeving
25 juni 2021