Koninklijk besluit tot goedkeuring van reglementen en gelijkstellingen voor Nationale Orden

Officiële opschrift
Koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen
Datum regelgeving
27 januari 2008
Publicatiedatum Staatsblad
22 februari 2008
Omschrijving

Dit kb bevat de reglementen en gelijkstellingen voor de toekenning van de nationale orden