Planlastendecreet

Officiƫle opschrift
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd
Datum regelgeving
15 juli 2011
Publicatiedatum Staatsblad
11 augustus 2011