Onteigeningen - Besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte

Datum regelgeving
14 oktober 2011
Publicatiedatum Staatsblad
16 december 2011