Omzendbrief KBBJ/ABB 2021/1 overgang activiteiten

Officiƫle opschrift
Omzendbrief KBBJ/ABB 2021/1 van 1 oktober 2021 betreffende overgang van activiteiten van privaatrechtelijke rechtspersonen naar een lokaal of provinciaal bestuur - Gevolgen voor het personeel (update omzendbrief BA - 97/08 van 24 juni 1997)
Type regelgeving
Omzendbrief
Datum regelgeving
1 oktober 2021
Omschrijving

Deze omzendbrief van 1 oktober 2021 stelt dat bij een overgang van economische activiteiten van een privaatrechtelijke rechtspersoon naar een lokaal of provinciaal bestuur de Europese richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, van toepassing is.

De omzendbrief licht toe dat de overgang van activiteiten geen reden kan zijn tot ontslag en de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de privaatrechtelijke rechtspersoon minstens gedurende een jaar verder moeten toegepast worden binnen het lokale of provinciale bestuur. Daarna kan het bestuur de arbeidsvoorwaarden die geldig zijn binnen het lokale of provinciale bestuur toepassen of kan het de personeelsleden bepaalde arbeidsvoorwaarden die ze bij de privaatrechtelijke rechtspersoon hadden, op persoonlijke titel laten behouden zolang die voordeliger zijn.

Meer informatie

Verwante beslissingen Vlaamse Regering