Omzendbrief KB/ABB 2018/4 - bestuurlijk toezicht en bekendmakingsplicht

Officiële opschrift
Omzendbrief KB/ABB 2018/4 van 14 december 2018 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005
Thema
Personeel
Werking bestuur
Type regelgeving
Omzendbrief
Type bestuur
Gemeente
OCMW
Welzijnsvereniging
Gemeente- en provinciebedrijf
Intergemeentelijke samenwerking
Provincie
Eredienstbestuur
Publicatiedatum Staatsblad
24/01/2019
Datum regelgeving
14/12/2018
Omschrijving

Op 14 december 2018 nam de Vlaamse Regering kennis van de omzendbrief KB/ ABB 2018/4 betreffende het bestuurlijk toezicht en de bekendmakingsplicht in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) en het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018 (PD). Ten eerste gaat de omzendbrief in op de publicatie- of bekendmakingsplicht die met voormelde decreten uitgebreid wordt. Die publicatieplicht is mee van belang voor de uitoefening van het hervormde bestuurlijk toezicht, waarover het tweede luik van de omzendbrief toelichting geeft. 

De nieuwe publicatieplicht en het hervormde bestuurlijk toezicht treden op 3 december 2018 voor de provincieoverheid in werking en op 1 januari 2019 voor de andere lokale besturen.

Verwante beslissingen Vlaamse Regering