Omzendbrief BA 2005/3 - taalgebruik in lokale besturen (omzendbrief Keulen)

Officiële opschrift
Omzendbrief BA-2005/3 van 8 juli 2005 betreffende het taalgebruik in de gemeente- en O.C.M.W.-besturen en in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - interpretatie en gevolgen van de arresten van de Raad van State van 23 december 2004
Type regelgeving
Omzendbrief
Datum regelgeving
8 juli 2005
Publicatiedatum Staatsblad
8 augustus 2005
Omschrijving

Deze omzendbrief verduidelijkt de arresten van de Raad van State van 23 december 2004.

Vijf gemeentebesturen, één O.C.M.W.-bestuur en enkele Franstalige inwoners van de Vlaamse randgemeenten vorderden voor de Raad van State de vernietiging van de  omzendbrieven Peeters en Martens.

De Raad van State oordeelde dat de omzendbrieven Peeters en Martens wettelijk zijn.