Omzendbrief FB 2017/1 van 24 maart 2017 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten

Officiële opschrift
Omzendbrief FB 2017/1 van 24 maart 2017 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten
Datum regelgeving
24 maart 2017
Publicatiedatum Staatsblad
1 juni 2017
Omschrijving

In aansluiting op de bepalingen van het fusiedecreet van 24 juni 2016 en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 met de regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten werd een omzendbrief opgemaakt die een overzicht geeft van de concrete vooropgestelde timing en de praktische afspraken om de schuldovername vlot te laten verlopen.

Verwante onderwerpen