Omzendbrief BB 2014/1 verkiezingen bestuursorganen centrale besturen eredienst

Officiële opschrift
Omzendbrief BB 2014/1 van 17 januari 2014 - Verkiezing van de bestuursorganen van de (centrale) besturen van de eredienst
Publicatiedatum Staatsblad
14/02/2014
Omschrijving

In het voorjaar 2014 (april/mei) werden voor de derde keer sinds de inwerkingtreding van het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 de bestuursorganen van de erediensten (gedeeltelijk) vernieuwd. Deze omzendbrief geeft toelichting bij het regelgevend kader daarvoor. Daarnaast wordt ook ingegaan op de oprichting van de nieuwe centrale besturen (in gemeenten met twee of drie rooms-katholieke kerkfabrieken) en enkele wijzigingen in de regelgeving (o.m. over de bevoegdheden van het centraal bestuur).