Omzendbrief BB 2014/1 verkiezingen besturen van de eredienst

Publicatiedatum Staatsblad
14/02/2014
Omschrijving

In het voorjaar 2014 (april/mei) werden voor de derde keer sinds de inwerkingtreding van het Eredienstendecreet van 7 mei 2004 de bestuursorganen van de erediensten (gedeeltelijk) vernieuwd. Deze omzendbrief geeft toelichting bij het regelgevend kader daarvoor. Daarnaast wordt ook ingegaan op de oprichting van de nieuwe centrale besturen (in gemeenten met twee of drie rooms-katholieke kerkfabrieken) en enkele wijzigingen in de regelgeving (o.m. over de bevoegdheden van het centraal bestuur).